De Vicarissen van het Paulushofje

 Terug naar eerdere pagina

Een vicarie is volgens de huidige wet een stichting. In de codicil was door Beatrix van Heussen een afgezonderd vermogen bepaald, waarvan “het Paulushofje” diende te worden gebouwd en de opbrengst van het restant van de gelden was bestemd voor het levensonderhoud van de bewoners ervan. De inkomsten van de vicarie werden gegeven aan een door de stichter of zijn opvolger uitgekozen vicaris. De vicaris was dan 'bezitter' van de vicarie geworden onder de verplichting de vicariegoederen te onderhouden en de gelden te beheren.

Een overzicht van de vicarissen van het “Paulushofje”

Tijdvak

1

Justus de Nobelaer

1681 - 1685

2

Justus Ignatius de Nobelaer

1685 - 1700

3

Jacobus de Nobelaer

1700 - 1708

4

Margaretha Justina de Nobelaer

1708 - 1718

5

Willem Karel van Bruninghausen

1718 - 1762

6

Isabella Maria van Campen

1762 - 1775

7

Joanna Florentia van Campen

1775 - 1812

8

Jean Gerard Baron de Diert van Kerckwerve

1812 - 1828

9

Maria Barbe Ghislaine Osy

1828 - 1844

10

Theodoor Joseph Franciscus Desales Ghislaine Baron de Diert de Kerckwerve

1844 - 1862

11

Louise Antoinette Jeanne Ghislaine de Diert van Kerckwerve

1862 - 1867

12

Jean Maurice Sylvestre Burggraaf du Bouzet

1867 - 1869

13

Jean Marie Ghislain Eugene de Vinck de Deux Orp

1870 - 1888

14

Georges Marie Ghislaine de Vinck de Deux Orp

1888 - 1903

15

Raymond Henri Eugene Marie Ghislaine de Vinck de Deux Orp

1903 - 1977

16

Baudouin Robert Marie Joseph Ghislaine de Broqueville de Vinck de Deux Orp

1977 - 1978

17

Guy Andre Christian Marie de Broqueville de Vinck de Deux Orp

1978 - heden

Deze personen komen in de letterindex hierboven ook voor.