Het Paulushofje gelegen aan de Markt te Etten-Leur

 Terug naar startpagina

Beatrix van Heussen bepaalde in een codicil ( een aanvulling op het testament ) van 19 mei 1647, dat indien haar dochter Beatrix van der Meij kinderloos zou overlijden, een bedrag van F 25000 van haar nalatenschap gebruikt zou worden voor een stichting van een hofje voor 13 arme vrouwen. Een plaats, waar dit hofje gebouwd diende te worden, werd hierin niet aangegeven. De meeste hofjes zijn gebouwd in Noord- en Zuid-Holland. Zij woonde in Leiden en het zal de bedoeling zijn geweest om in Leiden het hofje te doen vestigen. In "Brabant" kwamen zij bijna niet voor.

Na haar overlijden moest Jan Louis de Nobelaer de codicile ten uitvoer brengen. Hij was echter op dat moment ook al kinderloos overleden en toen heeft zijn vader Justus de Nobelaer deze opdracht uitgevoerd op zijn eigen grond aan de Markt te Etten-Leur. Hij liet in 1681 "het Paulushofje" bouwen en werd de eerste vicaris hiervan. ( Een overzicht van de vicarissen )