Huize Adama te Etten-Leur

 Terug naar startpagina

 

Het huis is vermoedelijk gebouwd omstreeks 1642. Het was een huis van stand (een deftige woning met het karakter van een hoeve) en met een gracht er om heen. Het huis was omgeven door mooie dreven, hoven en boomgaarden. Het was gelegen aan het einde van de Bisschopsmolenstraat te Etten-Leur, toenmalig genaamd "Het Moleneijnd".

In het jaar 1820 kwamen de eerste kloosterzusters er wonen. Op de eerste kadastrale kaart van begin 1800 kunt je zien, dat er aan het hoofdgebouw al bijgebouwen zijn toegevoegd. Het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A.J. van Aa uit het jaar 1839 omschrijft “Huize Adama” als volgt: Voormalig adellijk huis in de Baronie van Breda, gemeente Etten- en- Leur, in het Moleneind, uur van Etten, en onder dat dorp gelegen. Het is voor eenige jaren tot eene kostschool voor jonge jufvrouwen ingerigt, en wordt, omdat dit gesticht onder het bestuur van geestelijke dochters staat, thans meestal “het Klooster van Etten” genaamd.

Er is voor "Huize Adama" een nieuw gebouw neergezet. Zo ontstond hierdoor een geheel ombouwd binnenplein, genaamd het "Antoniusplein".

De kloosterzusters hebben er in de loop van de jaren vele aan- en verbouwingen aldaar laten plaatsvinden. De grachten werden met zand gedicht. Een groot gedeelte van de aanwezige gebouwen is begin jaren tachtig weer afgebroken. Huize "Adama" , het gebouw daarvoor  en de kapel zijn behouden gebleven.